studenter-2016-karaktergennemsnit

Velkommen til Fjerritslev Gymnasium

Fjerritslev Gymnasium er grundlagt i 1979 og holder til i smukke bygninger og omgivelser i den nordlige kant af byen. Fjerritslev ligger i Han Herred, som er kendt som »den skønneste plet i kongeriget« midt mellem Vesterhavet og Limfjorden

FG – et stærkt og bredt uddannelsestilbud
På Fjerritslev Gymnasium er vi glade for at kunne tilbyde hele tre forskellige ungdomsuddannelser under samme tag med STX, HF og HHX. Uddannelserne har hver sin profil, men fælles er, at de bringer eleven sikkert videre på læringens og livets vej.

FG er garant for et motiverende og livligt ungdomsmiljø, hvor eleven er i centrum for et højtuddannet og dygtigt lærerkorps. Alle ansatte bidrager til, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Fjerritslev Gymnasium er kendt for at løfte den svage elev og udfordre den dygtigste. For at sikre eleven en glidende overgang fra folke-, fri- og efterskoler vægter vi samarbejdet med grundskolerne højt. Derfor glæder vi os over at være husværter for 10. klasse Jammerbugt Vest. Her oplever eleverne også udfordringer, som støtter og motiverer til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Hos os er alle elever vigtige
Elever fra Fjerritslev Gymnasium klarer sig godt på alle niveauer. Skolen tilbyder nemlig en bred vifte af fag og niveauer inden for samfundsvidenskab, sprog, naturvidenskab, kunst, musik og internationale retninger. Almen dannelse anno 2017 handler også om udsyn til verden, både i et lokalt såvel som internationalt perspektiv. Ofte kommer tidligere elever forbi deres gamle skole og fortæller om deres videre færd efter gymnasiet. En fællesnævner er, at tryghed, overskuelighed og plads til personlig udvikling har kendetegnet deres gymnasietid. Vi værner om at kende eleverne med navn og ikke et nummer.

Oplev Nordjylland, Norden – og resten af verden
I studietiden kommer eleverne på mindst én udenlandsrejse samt mindst én mindre indenrigsekskursion. Det vægtes højt af eleverne og fremhæves som en succes at kende sine medstuderende i andre perspektiver end klasselokalet og til fester. Vi er en skole, hvor ekskursioner af kortere varighed er naturligt. Skolens bus giver mulighed for virksomhedsbesøg, besøg på andre uddannelsesinstitutioner og udveksling – bl.a. til vores venskabsgymnasium Utsikten i Sverige. I disse år arbejder vi ihærdigt på at udvikle vores internationale samarbejdsrelationer – særligt i Norden mellem Island, Norge, Sverige og Færøerne. Vi tror på, at elevernes kreativitet og vedholdenhed styrkes, når de oplever, at verden udenfor har brug for netop deres faglighed og kompetencer. Derfor er en ungdomsuddannelse et vigtigt skridt på vejen.

Læring og trivsel går hånd i hånd
Vi har høje forventninger til, at alle elever er motiverede, kommer til tiden og laver sine lektier. Det lyder gammeldags – men vi mener det. Vi kan åbne døren for eleven, men det er kun eleven selv, der kan gå gennem den.

Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for at støtte alle elever. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder – og mentorordning, læsevejleder, psykolog og samtalepræst er stående tilbud til alle. Det er blandt andet én af forklaringerne på, at vi sikrer en meget høj gennemførelsesprocent.

Velkommen til en levende skole, som er i kontakt med sine omgivelser, hvor faglighed og fællesskab (almen)danner til elevernes fremtid

bjarne-edelskon-nielsen-rektor-fjerritslev-gymnasium

Venlig hilsen
Bjarne Edelskov Nielsen
Rektor på Fjerritslev Gymnasium