Skolestart

Første skoledag efter sommerferien for nye elever er onsdag 9. august 2017 kl. 08.05. Her får du mulighed for at møde dine nye klassekammerater og hilse på gymnasiets lærere. Du vil også få en rundvisning på gymnasiet – og rektor samt studievejlederen for din klasse vil give en introduktion til dit nye skoleforløb.

Gymnasiet giver en sandwich og en juice, så du behøver ikke medbringe madpakke den første dag.

Klasselister og skema kan ses på www.lectio.dk

Du kan finde dit personlige skema under »Elev« i hovedmenuen.

Den første skoledag skal du medbringe

– en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen eller efterskolen (kun hvis du afslutter folkeskolens afgangsprøve denne sommer).

Det er også en god idé at tage en taske eller pose med til de bøger, du vil få udleveret de første dage.

Glæd dig til sjove aktiviteter i starten af skoleåret

Fredag 18. august
Matematikdag og 1.g-fest

Fredag 1. september
Svinkløvdag – med »undervisning« og hygge ved stranden

 

 

Fotografering

 

Der vil blive taget portrætter og klassebilleder med alle nye elever torsdag 10. og fredag 11. august.

Du vil på den første skoledag få udleveret en fotoseddel, som skal medbringes til fotograferingen.

Forældreaften

Onsdag 16. august inviteres alle forældre til nye FG-elever til informationsaften.

Læs mere og tilmeld dig her

Bogskab

Hvis du ønsker at leje et bogskab, skal vi bede dig medbringe kr. 150,- som depositum.

Sæt navn på dine ting

Det er en rigtig god idé at sætte navn på telefon- og computerladere og lignende.

Fjerritslev College

Hvis du har lang transporttid til gymnasiet, eller hvis du har lyst flytte hjemmefra, har du mulighed for at bo på Fjerritslev College, som holder til i Idrætscenter Jammerbugt – få hundrede meter fra gymnasiet.

På Fjerritslev College får du dit eget værelse med bad, tv og internet, morgenmad og frokost fra gymnasiets kantine på alle skoledage samt fri adgang til blandt andet motionscenter og svømmehal.

Se info og priser på www.fjerritslev-gym.dk/college

Statens Uddannelsesstøtte

Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Gymnasiets sekretær Lene Svaneborg hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om SU på www.su.dk

Ungdomskort – rabat på transport

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din bopæl og din skole. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde. Bor du i Nordjylland, kan du køre frit i hele NT’s område. Ungdomskort giver dig også andre fordele. 

Bestilling af ungdomskort sker på ungdomskort.dk. Det er også her, du skal søge om at blive godkendt. Når du er godkendt, skal du selv bestille Ungdomskort hos trafikselskaberne.

For at du kan bestille et Ungdomskort, skal du have et NemID. Hvis du ikke allerede har ét i forvejen, kan det bestilles på nemid.nu

Læse- og stavevanskeligheder

Ved skoleårets start vil alle nye elever blive screenet for læse- og stavevanskeligheder.

Nogle elever har formentlig allerede nu kendte læse- eller stavevanskeligheder eller er diagnosticeret ordblinde. Hvis I kontakter os inden 1. juni, kan vi allerede til skoleårets start forberede hjælp med læse-/staveprogrammer og eventuelle støttetimer.

Persondataloven

Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig nogle rettigheder i forbindelse med, at du bliver registreret i vores systemer.

Læs mere her

 

Billeder til sociale medier og markedsføring

Vi bruger dagligt billeder af aktiviteterne på gymnasiet til vores digitale platforme og trykte medier.

Læs Datatilsynets retningslinjer vedrørende brug af billeder på nettet her

Like os på Facebook

– så kan du og dine forældre allerede nu begynde at følge med i livet på Fjerritslev Gymnasium