Orienteringsaften om valg af studieretning og valgfag

Torsdag 4. oktober kl. 19.00 – 20.30 på Fjerritslev Gymnasium, Skovbrynet 9

Alle 1.g-elever og -forældre indbydes hermed til orienteringsmøde om de valg, eleverne skal træffe i den kommende periode

På mødet vil der blive orienteret om skolens udbud af studieretninger og valgfag samt principper for klassedannelse. Desuden vil Jannie Rosendal Brunø fra Studievalg Nord fortælle om optagelseskrav til videregående uddannelser.

Eleverne skal foretage deres endelig valg af studieretning senest mandag 8. oktober. Valgfag vælges først i januar 2019.

Skolens ledelse vil sammen med Studievalg Nord være til rådighed for besvarelse af individuelle spørgsmål.

Orienteringsmødet er tilrettelagt med henblik på forældrene. Eleverne er velkomne, men der vil gennem studievejlederens og Studievalg Nords orientering i de enkelte klasser være informeret om de samme temaer, som omtales på aftenens møde.

Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen.